Co je Ju-Jitsu Praha?

Ju-Jitsu Praha (JJP) je dobrovolný spolek lidí, zajímajících se o Ju-Jitsu a další bojová umění. Jeho kořeny sahají až k někdejšímu OS Klub Omega v polovině 90.let. Členové JJP jsou v drtivé většině zároveň členy TJ Sokol Praha Vršovice, kde probíhá pravidelné cvičení. Původní zkoušková pravidla a postupy vycházejí ze světového sdružení World Ju-Jitsu and Kobudo Organisation (WJJKO), jíž jsme byli dvě desetiletí členy (organizace určuje technické standardy pro mezinárodně uznávaný výcvik a získávání mezinárodně platných technických stupňů Ju-Jitsu). Oficiálně se spolek zaregistroval na MV ČR dne 23. 12. 2013. (více)

Co je DIBU?

DIBU bylo založeno v roce 2006 instruktorskym týmem, který se v té době už patnáct let podílel v Praze Vršovicích na vedení výcviku Ju-Jitsu, sebeobrany, Kobudo a dalších systémů. Zkratka DIBU znamená Družstvo instruktorů bojových umění. (více)

Co je skupina B, B+, A...?

Ju-Jitsu Praha se pro maximální efektivitu dělí na několik cvičebních skupin (např. skupina "A", skupina "B+" atd.) podle náplně a technické výkonnosti, které mají samostatné vedení a metodické plány, promýšlené, vytvářené, evaluované a personálně i materiálně zajišťované členy DIBU. Členové těchto skupin pak mohou skládat zkoušky na příslušné technické stupně podle pravidel WJJKO. Aktuální rozdělení skupin najdete zde.

V jakém vztahu je Ju-Jitsu Praha a DIBU?

DIBU poskytuje JJP metodiku, právní pomoc a především vedení tréninků akreditovanými instruktory s odpovídajícím technickým stupněm a zkušenostmi, kteří své znalosti a dovednosti povinně neustále doplňují a rozvíjejí. JJP zajišťuje finanční a materiální krytí a organizuje jednotlivé akce.

Kdo se může stát členem Ju-Jitsu Praha?

Členem oddílu JJP se může stát každý, kdo má zájem se rozvíjet v bojovém umění, nemá vážné zdravotní problémy, které by znemožnily jeho aktivní účast při cvičení, je ochoten akceptovat cvičební pravidla a uhradí odpovídajícím způsobem náklady za cvičení v dané skupině či místě.

Kdo se může stát členem DIBU?

Členem DIBU se může stát instruktor, který složil příslušné zkoušky, má odpovídající zkušenosti a splní i ostatní formální podmínky stanov družstva.<-->Členství v DIBU je dočasně pozastaveno.

Odkazy: